EFR Galbet

Producent betonu

Beton - kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu ) i wypełniacza (kruszywo ), ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy oraz wody. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.

Firma Galbet sp. z o.o. swoją ofertę betonu kieruje do klientów z Brodnicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy, Lidzbarka, Działdowa i innych w promieniu 60 km od siedziby firmy Galbet. W naszym zasięgu są również takie miejscowości jak: Świedziebnia, Rypin, Górzno, Żuromin, Iława, Biskupiec.

Podstawowe kruszywa wykorzystywane przy produkcji betonu to: kruszywa grube ( żwir o frakcjach 2-8 i 8-16 mm) oraz drobne ( piasek o frakcji do 2 mm), ponadto w celu osiągnięcia odpowiednich właściwości mieszanki betonowej przy produkcji specjalistycznych mieszanek betonowych stosowany jest np.: amfibolit i keramzyt. Specjalistyczne dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd.

Skład mieszanki betonowej Galbet dobiera na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej), zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Zamówienie betonu trzeba tak przemyśleć, żeby dostarczona mieszanka została w całości wykorzystana  w odpowiednim czasie. Dlatego, aby zachować właściwości użytkowe mieszanki betonowej dowozimy beton w promieniu 60km od siedziby firmy Galbet sp.z o.o.

Klasyfikacja betonu ze względu na gęstość

Ze względu na gęstość, możemy sklasyfikować beton na następujące rodzaje, które opisują klasy betonu:

 • betony zwykłe - są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 2000kg/m3 do 2600kg/m3, są zrobione z całkowicie naturalnych kruszyw, takich jak żwir, albo łamanych, np. granit. Używane są w strukturach betonowych i żelbetonowych
 • betony lekkie (np. beton komórkowy, czyli gazobeton) - są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 800kg/m3 do 2000kg/m3. Tworzone są głównie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, żużel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i są przeznaczone do wykonywania elementów drobnowymiarowych (bloczki, nadproża) i średniowymiarowych (płyty stropowe)
 • betony ciężkie - są to betony, które w stanie suchym mają gęstość większą niż 2600 kg/m3. Są wykonywane z bardzo ciężkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymują część promieniowania jonizującego, dzięki czemu znalazły zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne

Klasy betonu wg normy PN-EN 206-1

W budownictwie jednorodzinnym używa się mieszanek betonowych o klasach C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 i C25/30. Oznaczenia liczbowe dotyczą wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie próbek o kształcie walca (pierwsza wartość) i sześcianu (druga wartość). Dawniej klasę betonu określano tylko na kostkach i oznaczano literą B, na przykład beton klasy C8/10 to dawny B10, a C25/30 to dawny B30. Na budowie do tej pory często używa się starych oznaczeń.

Wybrane klasy betonu

Klasy betonu zwykłego i ciężkiego

Klasy betonu lekkiego

Beton używany w budownictwie domowym Budownictwo, przemysłowe, ciężkie betony osłonowe Renowacja stropów starych kamienic, przewody kominowe i wentylacyjne
 • C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15
 • C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20
 • C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25
 • C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30
 • C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50
 • C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55
 • C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60
 • C55/67
 • LC16/18
 • LC20/22
 • LC25/28
 • LC30/33

Producent prefabrykatów betonowych

Produkujemy materiały budowlane spełniające polskie i europejskie normy produkcyjne.
Materiały budowlane Galbet dostarczamy do Działdowa, Brodnicy, Lubawy, Lidzbarka, Nowego Miasta Lubawskiego i okolic.

W naszym zasięgu są również takie miejscowości jak: Świedziebnia, Rypin, Górzno, Żuromin, Iława, Biskupiec.

Produkcja
24h/dobę

Nie marnujemy czasu na przestoje
dzięki czemu produkt finalny
otrzymują Państwo
w najlepszej cenie

5 tys. m2 pow.
magazynowej

Utrzymujemy stany magazynowe
na poziomie 500m3
prefabrykatów
betonowych

2 pompogruszki
5 betonowozy

Jesteśmy w stanie dostarczyć
nawet 600m3 betonu
towarowego dziennie
w promieniu 50km

Atrakcyjne ceny
dla hurtowni

Przy stałej współpracy oferujemy
bardzo atrakcyjne warunki
co bezpośrednio zwiększa
Państwa zysk

Beton, ruszta, kominy, prefabrykaty - Galbet sp.z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023.